+420 386 359 113

MUDr. Magdalena Rendlová

Vzdělánímagdalena-rendlova

 • 1972-1978 – Lékařská fakulta UK Plzeň
 • 1981 – 1.atestace všeobecná dermatovenerologie
 • 1987 – 2.atestace všeobecná dermatovenerologie

Profesní CV.

 • 1978-1988 – Nemocnice České Budějovice –  lékař
 • 1988-1992 – ambul.lékař Okresního ústavu národního zdraví České Budějovice
 • 1992-1993 – okresní  odborník  pro dermatovenerologii
 • 1993- – soukromá dermatovenerologická praxe

Odborné zaměření

 • člen dermatoonkologické ho týmu, dispenzární kontroly nemocných s kožními nádory
 • dispenzární kontroly pacientů s rizikovými pigmentovými névy
 • diagnostika a léčba pohlavních chorob, dispenzární kontroly nemocných se syfilis
 • léčba a sledování psychosomatických dermatóz, členka psychodermatologické sekce / specializovaná školení  v terapii antidepresivy typu SSRI/
 • vedení  studie léčby  psoriázy biologiky
 • odborná péče o obyvatele Domu seniorů na Dobré Vodě u ČB
 • spolupráce s Nápravným zařízením  vazební věznice  ČB při detekci nemocných s pohlavní chorobou
 • léčba a preventivní péče o nemocné s kožními chorobami každé sudé úterý na poliklinice Trhové Sviny